huidveroudering

Huidveroudering is een normaal verschijnsel en is onvermijdelijk bij alle mensen. Huidveroudering begint eigenlijk al vanaf de twintigste jaar maar wordt pas echt zichtbaar tussen de 35ste en 40ste jaar. De snelheid en de mate waarmee de huid veroudert wordt deels door erfelijke en deels door uitwendige factoren bepaald. Ook de leefstijl van de persoon speelt bij huidveroudering een belangrijke rol. In het algemeen maken vrouwen zich eerder en vaker zorgen over de tekenen van huidveroudering dan mannen.

 

 

Hoe ontstaat huidveroudering?

 

Bij het ontstaan van huidveroudering spelen zowel biologische inwendige factoren als uitwendige factoren een rol.

1 .Inwendige (intrinsieke) huidveroudering

Deze vorm van huidveroudering is de geprogrammeerde biologische veroudering en is onvermijdelijk voor ieder persoon. Het intreden van de eerste verschijnselen van huidveroudering alsmede de snelheid en de ernst waarmee huidveroudering gepaard gaat is erfelijk bepaald.

2.Uitwendige (extrinsieke) huidveroudering

Naast biologische factoren spelen ook omgevingsfactoren een rol. Een orgaan als de huid is voortdurend blootgesteld aan factoren uit de omgeving. Factoren die de huidveroudering kunnen versnellen zijn ultraviolette stralen (zonlicht en zonneapparatuur) , roken (nicotine), zwaartekracht (overgewicht) , hormonen (menopauze), voeding, luchtverontreiniging (rook en gassen) en klimatologische factoren (hitte, wind).

Mechanisme van huidveroudering

In een verouderde huid zijn er enkele veranderingen in de structuur en samenstelling van de huid zichtbaar en aantoonbaar
1.De opperhuid wordt steeds dunner. Het aantal cellagen neemt af. De bovenliggende hoornlaag kan daarentegen verdikt zijn. De huid is meer kwetsbaar voor beschadigingen van buitenaf. Doordat de huid barrière verstoord is wordt de huid droger en valer.
2.De lederhuid. Twee belangrijke structuren nemen af in aantal en kwaliteit.
-De hoeveelheid collageen neemt af . Collageen is een onderdeel van het bindweefsel en zorgt voor stevigheid van de huid. Hyaluronzuur, een eiwit die ook deel uitmaakt van het bindweefsel neemt ook af.
-De hoeveelheid elastine neemt af waardoor de huid minder rekbaar en soepel is.

Door afname van zowel het collageen als het elastine in de huid wordt de huid slapper, stugger en ontstaan er rimpels en plooien.

Wat zijn de symptomen van huidveroudering ?

HET OUDER WORDENDE GEZICHT

Het gezicht kunnen we het beste in 3 compartimenten indelen, namelijk de bovenste derde deel (voorste haargrens tot en met de frons-wenkbrauw lijn) , de middelste derde deel (frons-wenkbrauwlijn tot aan de bovenlip) en het onderste derde deel (bovenlip-kinpunt). De verhouding tussen de diverse compartimenten zullen bij het ouder worden veranderen en langzaam wijzigen; van 1:1:1 naar 1: 0.9:0.5. Oftewel, de omgekeerde “gezichtspiramide” ( met de top naar beneden) zal bij het ouder worden langzamerhand 180 graden omkeren naar een piramide met de top boven en een bredere basis beneden.

Bovenste derde deel

Bij de verouderde huid zal het bovenste deel van het gezicht gekenmerkt worden door lijnen, rimpels en groeven. De bekendste zijn de voorhoofdlijnen , fronsrimpels en de kraaienpootjes. Mannen bemerken een teruglopen van de voorste haargrens en toenemende kaalheid. Bij vrouwen vallen vooral op de afname van haardichtheid niet alleen van de voorste deel van de beharing maar ook van die van de wenkbrauwen. De boogvormige structuur van de wenkbrauw zal op den duur ook afvlakken.

Middelste derde deel

De neuspunt zal gaan zakken en door vermindering van vet in de neusbasis lijkt de neus iets langer en slapper. De bovenste oogleden zullen slapper worden met name aan de zijkanten, waardoor daar een huidoverschot ontstaat. Dit proces treedt al aan het eind van de dertiger jaren in. Verslapping van de bovenste- en onderste oogleden wordt niet alleen veroorzaakt door verslapping van bindweefselbandjes maar ook door het teruglopen van het botweefsel van de oogkassen.

Onderste derde deel

Hier zien we de meest dramatische veranderingen, die ingezet worden door het slinken van het botweefsel van de boven-en onderkaken. Tezamen met het verslappen van belangrijke bindweefselbandjes in de wangen zien we de volgende verschijnselen optreden.

  • De neuslippenplooien. Deze worden steeds dieper en dieper
  • Afhangende mondhoeken, van “kommatjes” tot echte plooien, die ook bekend staan als marionetplooien
  • Verticale lijnen op de boven- en onderlip. Bij rokers ook bekend als de rokerslijnen

Ook de lippen verouderen . De lippen worden steeds dunner door vermindering van volume van de kringspier van de mond. Ook draaien de boven –en onderlip naar binnen toe. Het lijkt alsof de lippen zich in horizontale richting verlengen en tegelijkertijd in volume afnemen. De scherpe grens tussen het lippenrood en de huid zal ook vervagen.

Tot slot zien we de scherpe kaaklijn verdwijnen. De zogenaamde hamsterwang is een direct gevolg van het afzakken van vetkwabjes vanuit de wangen.

HUIDAFWIJKINGEN

De verouderde huid vertoont veranderingen in de kleur, textuur en huidfuncties. De huid wordt steeds bleker en geler. De gele kleur ontstaat door afbraak van elastine in de huid, die voornamelijk door zonblootstelling wordt veroorzaakt. Dit wordt ook solaire elastose genoemd. De textuur verandert zoals eerder vermeld. De huid wordt droger en brozer. Ook is de oudere huid kwetsbaarder en zal na een (lichte) trauma makkelijk blauwe plekken geven. Daarnaast zullen er steeds meer huidafwijkingen zichtbaar worden die het gerelateerd zijn aan huidveroudering en aan zonneschade. Deze zijn meestal goedaardig, maar soms zijn er kwaadaardige huidafwijkingen zichtbaar.

 

Bron: www.huidarts.com